Η συμμετοχή μου ως ομιλήτρια στην εκδήλωση.

Design a better Europe | The debate over how to make chemicals more sustainable