Ο παιδιατρικός καρκίνος είναι ένα ευαίσθητο θέμα, αλλά είναι επίσης μια μάχη που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Με την ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και δεδομένων θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε σημαντικές ανισότητες. Το στοίχημά μου είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για την καταγραφή δεδομένων μητρώου παιδικού καρκίνου προκειμένου να συνεισφέρουμε στην καλύτερη κατανόηση της ασθένειας, στην πρόληψη και τη διαχείριση της στην πατρίδα μου.