«Πώς το νέο Βιομηχανικό Σχέδιο Green Deal θα ενισχύσει την πρόκληση της κλίμακας H2» - Σειρά εκδηλώσεων Hydrogen talks