Το πιο πιεστικό ζήτημα είναι το πώς αντιμετωπίζεται το ενεργειακό κόστος που είναι η βάση του προβλήματος. Πρέπει να κατέβουμε πιο χαμηλά και να δούμε το πρόβλημα στη βάση του. Δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες ειδικά για την Ελλάδα από το REPower ΕU. Οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα υπουργεία και χρησιμοποιώντας με πόρους της ΕΕ πρέπει να διερευνήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα πώς μπορούν να αλλάξουν τη μορφή τους, ώστε να είναι λιγότερο ενεργειακά κοστοβόρες και ταυτόχρονα να είναι ενεργειακά αναβαθμισμένες όχι μόνο ως υποδομές, αλλά και ως παραγωγοί καταναλωτές. Τα φωτοβολταϊκά στη στέγη είναι εργαλείο κομμένο και ραμμένο για τις μεσογειακές χώρες. Είναι μία ευκαιρία που πρέπει να δει η κυβέρνηση.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αξιοποίηση κονδυλίων και προγραμμάτων από τους φορείς και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η κλίμακα, καθώς αφενός μεν υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις και αφετέρου έχουμε πρόβλημα κουλτούρας συνενώσεων και δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων. Ωστόσο, υπάρχουν δύο ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις: η πρώτη είναι να διατρέξει η διάσταση της βιωσιμότητας όλα τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες και η δεύτερη είναι η καινοτομία. Στη διαδικασία αυτή έχει μεγάλη σημασία η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση του προσωπικού.

Η λογική των χαμηλότοκων δανείων που διέπει και το Ταμείο Ανάκαμψης σηματοδοτεί τη νέα εποχή. Στη νέα αυτή εποχή πρέπει να βρούμε το ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων. Οφείλουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διάχυση της πληροφορίας, την εδραίωση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τους επιχειρηματίες και την τεχνική υποστήριξη στους νέους τομείς που μπορούν να υποστηριχθούν.