Μαρία Σπυράκη μιλώντας στο #NoSmokeSummit22 για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ πρέπει να προσεγγίσει τον έλεγχο του καπνίσματος από μια προοπτική μείωσης της βλάβης

https://fb.watch/gq88_EPD5r/