Το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ως καύσιμο μετάβασης ως το 2030 προκειμένου να πετύχουμε την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην ΕΕ, ειδικά στην Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στην μείωση του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα μπορεί να γίνει μέσω:

Image removed. Αναβάθμισης των υπαρχόντων υποδομών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη μεταφορά και αποθήκευση υδρογόνου

Image removed. Χρήσης τεχνολογιών αποθήκευσης και ενοποίησης άνθρακα από τη βιομηχανία CCUS

Image removed. Μείωσης έως εξαφάνισης των ρύπων μεθανίου που εκπέμπονται κυρίως κατά τη μεταφορά φυσικού αερίου από τρίτες χώρες

Image removed. Τιμολόγησης του CO2 που σήμερα άγγιξε τιμή ρεκόρ 50 ευρώ/ metric ton.

Έχουμε νομοθετήσει τον οδικό χάρτη της ανάπτυξης με το #GreenDeal , έχουμε θέσει το πλαίσιο για τις «βιώσιμες επενδύσεις» , τώρα είναι η σειρά της αγοράς να δράσει