Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% στον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά αντιπροσωπεύει το ¼ όλων των περιπτώσεων καρκίνου. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ειδικότερα ο καρκίνος του ήπατος εκτιμάται ότι σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί τον πέμπτο συχνότερο καρκίνο και την τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο.

Image removed. Στην Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου που ορίσαμε με στόχο την εκπόνηση σχεδίου για την αντιμετώπιση του καρκίνου, έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα. Υποβάλλαμε και στηρίξαμε μια σειρά τροπολογίες για το Σχέδιο Έκθεσης σχετικά με την ενδυνάμωση της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου προς μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική.

Image removed. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο! Αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για τον εναρμονισμό των πολιτικών για τον καρκίνο στα κράτη-μέλη. Στο σχέδιο υπάρχει μέριμνα για την πρόληψη, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, την άσκηση, τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ και καπνίσματος, τον εμβολιασμό και τις τακτικές εξετάσεις για όλους.

Image removed. Η ίση πρόσβαση στη θεραπεία, η έμφαση στα πραγματικά καινοτόμα φάρμακα, η προσωπική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους και το δικαίωμα στη λήθη είναι σημαντικές πρόνοιες του σχεδίου.

Image removed. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του καρκίνου η ενημέρωση είναι το «κλειδί».

«Το συκώτι μου δουλεύει για μένα και γι αυτό πρέπει να το προσέχω για να δουλεύει καλά»

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος "Προμηθέας" -HLPA "Prometheus"