Η συμμετοχή μου ως κεντρική ομιλήτρια στο 22nd World LNG Summit & Awards