Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος  (ENVI) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση/γνωμοδότηση που συνέταξε η ευρωβουλευτής της ΝΔ κα. Μαρία Σπυράκη για το Κύμα της Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτιρίων  (Renovation Wave),που αποτελεί  μία από τις κύριες πρωτοβουλίες της Κομισιόν για την επίτευξη των στόχων του Green Deal. 

Με δεδομένο ότι περίπου το 75% του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη είναι ενεργειακά ανεπαρκές, ενώ σχεδόν το 80% των σημερινών κτιρίων θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως έχει ως το 2050, η πρωτοβουλία προτείνει λύσεις ολικής ενεργειακής αναβάθμισης έχοντας ως γνώμονα την μείωση της εξάρτισης από τον άνθρακα ως πηγή ενέργειας.

  Συγκεκριμένα, ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι ο διπλασιασμός από 1,5% σε 3%  του ετήσιου ρυθμού της ολικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, ξεκινώντας από τα δημόσια κτίρια. Μέχρι τώρα οι επιδόσεις των κρατών-μελών στην αναβάθμιση των κτιρίων κυμαίνονται από 0,4% εως 1,2%. 

   Επιπλέον, η πρωτοβουλία για το «Κύμα Ενεργειακής αναβάθμισης» δίνει έμφαση στη βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας του αέρα καθώς και  της θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης ως προαπαιτούμενο της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

 Στην γνωμοδότηση της η κ.Σπυράκη προτείνει οι  παράμετροι άνεσης  να χρησιμοποιούνται στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πιστοποιητικά των κτιρίων, με στόχο τα πιστοποιητικά να ομογενοποιηθούν σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και να χρησιμοποιείται ένα κοινό πιστοποιητικό , όπως το LEVEL(s). 

  Βασικές προτάσεις στην γνωμοδότηση κ.Σπυράκη αποτελούν: 

-η ενίσχυση της κυκλικότητας των οικοδομικών υλικών καθώς και 

-η ενθάρρυνση χρήσης μη τοξικών, περιβαλλοντικά πιστοποιημένων, ανακυκλώσιμων και επαχρησιμοποιούμενων υλικών στο τομέα των κατασκευών και ανακαινίσεων. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει περίπου 50 εκατ. νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της έκθεσης η κ.Σπυράκη ,εκπροσωπώντας την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, προωθεί  προτάσεις για την μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων τόσο από τα διαρθρωτικά ταμεία, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να χρηματοδοτηθουν άμεσα προγράμματα ανακαινίσεων εργατικών κατοικιών και κατοικιών σε υποβαθμισμένες περιοχές.

 Επιπλέον  η γνωμοδότηση προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων από χρηματοδοτικούς φορείς για την παροχή ολιστικών λύσεων ανακαίνισης από εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργήσουν ελκυστικές λύσεις για τους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας. 

 

 Η πρωτοβουλία για το Κύμα της Ανακαίνισης των κτιρίων  έχει ανοίξει για δημόσια διαβούλευση από την Κομισιόν (σύνδεσμος εδώ) και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 9 Ιουλίου.

στόχοι