Μαρία Σπυράκη στην ετήσια συνάντηση Bruegel: Η οικονομική κυριαρχία της ΕΕ διασφαλίζεται με μεγάλες επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες.Κατά την ιδιωτικοποίηση μεγάλων οργανισμών, όπως το λιμάνι του Πειραιά ,η ΕΕ αντί να  εκφράζει   μόνο  ανησυχία για γεωπολιτικούς λόγους οφείλει να παρακινήσει  επενδυτές που έχουν έδρα κράτη - μέλη. 

 H Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει  να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών  συμφερόντων, όταν θέτει το ζήτημα της πολιτικής ασφάλειας στο εμπόριο και στις επενδυτικές αποφάσεις, τόνισε η Ευρωβουλευτής του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος κα Μαρία Σπυράκη μιλώντας  στην ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου Bruegel. Ανέφερε δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την μια ζητάει από την Ελλάδα να ιδιωτικοποιήσει περιουσιακά της στοιχεία, από την άλλη εκφράζει ανησυχία για επενδύσεις όπως η κινέζική στο λιμάνι του Πειραιά, χωρίς ωστόσο η ΕΕ  να εξασφαλίζει το ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών με έδρα κράτος μέλος της. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι από τότε που οι Κινέζοι  ανέλαβαν την διοίκηση του, το λιμάνι του Πειραιά γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, προσφέροντας οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα και την Ευρώπη στο σύνολό της, προσέθεσε η κα Σπυράκη.

Τον Ιούνιο, το Ινστιτούτο Bruegel και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεθνών Σχέσεων ( ECFR)  δημοσίευσαν ένα σχέδιο για την αξιοποίηση της οικονομικής δύναμης της Ευρώπης προκειμένου να καθορίσει το οικονομικό της μέλλον.

Οι συντάκτες της μελέτης Bruegel και ECFR επισημαίνουν ότι ανησυχίες όπως αυτής της Κας Σπυράκη μπορούν να τις αντιληφθούν, ωστόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια στη λήψη των αποφάσεων. Όπως αναφέρουν η επένδυση σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ, οπότε πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που θα επιτρέπει στην πλειοψηφία των κρατών μελών να αποφασίσουν αν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι ενάντια στο συμφέρον της ΕΕ ως σύνολό . Για να είναι αποτελεσματική αυτή διαδικασία θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα ενισχύει  τα κράτη μέλη που επωφελούνται από τέτοιες ξένες επενδύσεις και και ως εκ τούτου έχουν  τα περισσότερα να χάσουν  εάν το έργο εμποδιστεί. 

Η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη στην εισαγωγική της παρέμβαση, επικαλέστηκε τον ορισμό της οικονομικής κυριαρχίας του Mario Draghi, σύμφωνα με τον οποίο η εθνική κυριαρχία πολλών λαών (ειδικά όταν είναι υπερχρεωμένοι ) δεν  αντικατοπτρίζεται στη νομοθετική εξουσία αλλά στην ικανότητα ελέγχου των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις θεμελιώδεις ανάγκες των πολιτών. "Η δυνατότητα λήψης ανεξάρτητων αποφάσεων δεν εγγυάται στις χώρες αυτές τον έλεγχο. Με άλλα λόγια, η ανεξαρτησία δεν εγγυάται κυριαρχία», είπε. 

Στην ετήσια συνάντηση του Bruegel για το 2019 δόθηκε η δυνατότητα σε ανθρώπους «κλειδιά» για την λήψη αποφάσεων να επαναξετάσουν τις προτάσεις, προκειμένου να υπάρξει ισχυρή ευρωπαική απάντηση στο ερώτημα της ευρωπαικής κυριαρχίας. Στην εκδήλωση συμμετείχε εκτός της κας Σπυράκη, η SabineWeyand, νέα Γενική Διευθύντρια Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Pierre Heilbronn, αντιπρόεδρος για την πολιτική και τις εταιρικές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης  EBRD , καθώς και οι δύο από τους συγγραφείς της μελέτης ο Jean Pisani-Ferry της Bruegel και ο διευθυντής της ECFR Mark Leonard.

Δείτε την χθεσινή ανάρτηση του Ινστιτούτου Bruegel εδώ: 

https://bruegel.org/2019/09/competing-globally-europes-debate-over-trade-and-sovereignty/​​