Συμμετοχή στην έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ως σκιώδης εισηγητής

Η έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας, στην οποία συμμετέχω ως σκιώδης συντάκτης, έχει ως στόχο την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. 


Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία απαιτεί την ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα προς ένα σύστημα βασιζόμενο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως επίσης, ότι οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, είναι διαλείπουσες και μεταβλητές, επομένως, η ενσωμάτωση τους στο σύστημα ηλεκτροδότησης απαιτεί αυξημένη ευελιξία όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση, αποτελεί μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας.