Η πανδημία COVID-19 έχει ασκήσει πρωτοφανείς πιέσεις στα συστήματα υγείας στην Ευρώπη και έχει διαταράξει εκτενώς τα προγράμματα συστηματικού εμβολιασμού, πράγμα που επισημαίνει τη σημασία της ανθεκτικής και βιώσιμης ανοσοποίησης.

Τα προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) έχουν επηρεαστεί σοβαρά λόγω της πανδημίας. Δεδομένου ότι 872 εκατομμύρια μαθητές παγκοσμίως εξακολουθούν να αδυνατούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με φυσική παρουσία, η COVID-19 και το επακόλουθο κλείσιμο των σχολείων έχουν οδηγήσει στην καθυστερημένη παράδοση και διαχείριση ορισμένων εμβολιασμών που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία ανέφερε ότι το 2020 μειώθηκε κατά 45 % ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 11-16 ετών που εμβολιάστηκαν κατά του HPV.

Είναι, επομένως, κρίσιμο να διατηρηθεί η συστηματική ανοσοποίηση και να ανακάμψουν τα ποσοστά κάλυψης. Δεδομένων των φιλόδοξων στόχων που θέτει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, ήτοι να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 90 % των κοριτσιών και σημαντικά περισσότερων αγοριών έως το 2030:

Τι πράττει η Επιτροπή για να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο της COVID-19 στη συστηματική ανοσοποίηση, ειδικότερα κατά του HPV;

Έχουν παρασχεθεί, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ή άλλους οργανισμούς της ΕΕ, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις στα κράτη μέλη, καθώς και μηχανισμός παρακολούθησης ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο;

Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αποδιοργάνωση των προγραμμάτων ανοσοποίησης δεν θα οδηγήσει σε έξαρση νόσων στην Ευρώπη οι οποίες προλαμβάνονται με εμβολιασμό;