Η ασθένεια «μεταχρωματικό έλκος» που προκαλείται από τον θανατηφόρο μύκητα Ceratocystis platani νεκρώνει τα πλατάνια που φύονται στην Ήπειρο θέτοντας σε κίνδυνο το οικοσύστημα τους.

Ο μύκητας μεταφέρεται από δέντρο σε δέντρο με το υπόγειο ριζικό σύστημα, ενώ μεταδίδεται και από εργαλεία ή μηχανήματα τα οποία μετακινούνται για εργασίες από περιοχή σε περιοχή. Μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι ο μύκητας επιβιώνει πάνω στο ατσάλι για περισσότερα από 15 χρόνια, αν αυτό δεν απολυμανθεί κατάλληλα*.

Δεδομένου ότι κύρια πηγή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα δάση είναι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η ενίσχυση των επενδύσεων στα δάση και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των δασικών ζωνών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, στην πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων,

ερωτάται η Επιτροπή :

1. Ποιό το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων για την ενίσχυση των επενδύσεων στα δάση για την περίοδο 2021-2027 και σε τι ποσοστό έχουν αυτά απορροφηθεί από την Ελλάδα μέχρι σήμερα;

2. Προβλέπεται κάποια έκτακτη ενίσχυση που μπορεί να διατεθεί για την αποκατάσταση των καταστροφών των οικοσυστημάτων των πλατάνων από το «μεταχρωματικό έλκος»;

 

E-003178/2022 Απάντηση του κ. Wojciechowski εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4.11.2022)

Το ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ)[1] διέθεσε 208,5 εκατ. EUR για επενδύσεις σε δασικές περιοχές[2] και 60 εκατ. EUR για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα[3]. Έως τα τέλη του 2021, η χρηματοδοτική εκτέλεση ανήλθε στο 20,2 % και στο 3,3 % αντίστοιχα.[4]. Όπως πάντα, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση που επιθυμεί να τροποποιήσει το ΠΑΑ της.

Το στρατηγικό σχέδιο της κοινής γεωργικής πολιτικής για την Ελλάδα για την προγραμματική περίοδο 2023-2027[5], το οποίο διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115[6], βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Έχουν σχεδιαστεί μέτρα αναφορικά με τα δάση, ωστόσο οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί[7].

Θα είναι εφικτή η παρουσίαση τροποποιήσεων στο στρατηγικό σχέδιο μετά την έγκρισή του.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, τα διαρθρωτικά ταμεία στηρίζουν δράσεις για την αξιολόγηση, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων στα δασικά οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή διαθέτει 70 εκατ. EUR για τη στήριξη της κατάρτισης σχεδίων με στόχο την πρόληψη δασικών πυρκαγιών σε 103 καθορισμένες περιοχές, για την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνων στα δασικά οικοσυστήματα και για την αποκατάσταση των δασών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές. Βασικό παράδειγμα της συμβολής της πολιτικής συνοχής στη διαχείριση των δασών αποτελεί η στήριξη που παρασχέθηκε για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας και της Αρχαίας Ολυμπίας, περιοχών που επλήγησαν έντονα από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Επιπλέον, τα προγράμματα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά προγράμματα διαθέτουν περίπου 307 εκατ. EUR για τη μείωση των δασικών πυρκαγιών. Οι βασικές δράσεις περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση, αναβαθμίσεις των υποδομών και του εξοπλισμού και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού.

 

[1]http://www.agrotikianaptixi.gr/el

[2]http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-81-dasosi-kai-dimioyrgia-dasikon-ektaseon

[3]http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-51-ependyseis-se-proliptikes-draseis-poy-aposkopoyn-sti-meiosi-ton-synepeion

[4]http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/11i-synedriasi-tis-eppa-toy-paa-2014-2020-20-ioynioy-2022-hania

[5]http://agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/shediasmos-se-ethniko-epipedo

[6]Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

[7]http://agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/diavoyleyseis