Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat[1], περίπου 20% αυξήθηκε η τιμή του ψωμιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση[2] τον μήνα Αύγουστο. Στην Ελλάδα το ψωμί πωλείται από τα αρτοποιεία 15% ακριβότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο, αύξηση η οποία δεν αρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της διαταραχής που προκάλεσε στις αγορές ο πόλεμος στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε 20% μείωση του τζίρου στο ψωμί και 40% μείωση στα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα, ενώ ήδη 20 από τα 700 αρτοποιεία που υπήρχαν συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης έχουν βάλει λουκέτο[3].

Δεδομένου ότι το ψωμί συνιστά είδος διατροφής πρώτης ανάγκης, με πρωταρχική θέση στη διατροφική αλυσίδα, ενώ με τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη να διαμορφώνεται σε 9,1%[4] τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν στην πλειοψηφία τους μεγάλες οικονομικές δυσκολίες,

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • 1.Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την ενίσχυση των επαγγελματιών των κλάδων ειδών πρώτης ανάγκης ενόψει του υπέρμετρου κόστους παραγωγής;
  • 2.Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν ειδικά οι αρτοποιοί για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους και ποιο το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την Ελλάδα;
  • [1] https://ec.europa.eu/eurostat
  • [2] https://www.grtimes.gr/oikonomia/eurostat-i-timi-toy-psomioy-ayxithike-kata-18
  • [3] https://www.grtimes.gr/themata-grtimes/sos-ekpempoyn-oi-artopoioi-mera-me-ti-mera
  • [4] https://www.texnologosgeoponos.gr/2022/09/eurostat.html

Απάντηση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 28.11.2022

Η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο κρίσης[1], ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν χρήση της ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βάσει των εν λόγω κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να χορηγούν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης, στήριξη ρευστότητας υπό τη μορφή δανείων ή εγγυήσεων ή ενίσχυση για την αντιστάθμιση του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Ο τομέας της πολιτικής συνοχής έχει λάβει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσον αφορά το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαβίβασε στους συννομοθέτες στις 14 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση για το σχέδιο REPowerEU, ανεπίσημο έγγραφο στο οποίο προτείνονται στους συννομοθέτες συγκεκριμένες αλλαγές στις νομικές διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2014-2020. Σε περίπτωση έγκρισής τους, οι εν λόγω διατάξεις θα καταστήσουν δυνατή τη στοχευμένη στήριξη από τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, ιδίως στις ΜΜΕ που αντιμετώπισαν απότομη αύξηση του ενεργειακού τους κόστους, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα αρτοποιεία και τα ευάλωτα νοικοκυριά.

  • [1] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (ΕΕ C 131 I της 24.3.2022, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση C/2022/5342 της Επιτροπής (ΕΕ C 280 της 21.7.2022, σ. 1) και την ανακοίνωση C/2022/7945 της Επιτροπής (ΕΕ C 426 της 9.11.2022, σ. 1).