Ραγδαία επιδείνωση στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης διαπιστώνεται από το Ινστιτούτο Μεταφορών(ΙΜΕΤ) βάσει των δεδομένων του Ζωντανού Εργαστήριου Έξυπνης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕΤ, οι ώρες αιχμής στη Θεσσαλονίκη από 2-2,5 ώρες τη μέρα προ πανδημίας, έφτασαν τις 3-4 σήμερα, έχουμε συμφορημένες πολλές οδούς, ενώ συνολικά ο χρόνος διαδρομής αυξήθηκε έως και κατά 233% σε σχέση με το 2019. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το φόβο μετάδοσης του κορονοϊού που έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή στη χρήση ΙΧ, και τη μείωση του μέσου όρου επιβατών ανά όχημα στο 1,1, αλλά και από τις φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων σε καταστήματα σε ώρες αιχμής.*

Δεδομένου ότι η ΕΕ συνεργάζεται με ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες για τη χάραξη βιώσιμης πολιτικής για την αστική κινητικότητα ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την κατάσταση των μεταφορών στην Θεσσαλονίκη;

2.Έχει υποβληθεί Σχέδιο Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών(ΣΒΑΕΜ) για τη Θεσσαλονίκη;

3. Πως μπορεί η ΕΕ να συνδράμει στην υλοποίησή του και ποιές δυνατότητες χρηματοδότησης προβλέπονται για την εφαρμογή του;