Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, περίπου 275 εκατομμύρια παγκοσμίως κινδυνεύουν από την επισιτιστική κρίση, ενώ 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών έχουν αποκλειστεί στην Ουκρανία. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις και πολύ υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στα λιπάσματα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Μάιο 2022 οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως ήταν σχεδόν 30% υψηλότερες από ότι πριν ένα έτος. Οι διογκούμενες τιμές επηρεάζουν την ικανότητα των ανθρώπων να αγοράζουν τρόφιμα και ασκούν περαιτέρω πίεση στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, μεταξύ άλλων και στην ΕΕ*.

 Προς αντιμετώπιση του προβλήματος  η Επιτροπή προανήγγειλε την προώθηση ενός ανοικτού και προβλέψιμου εμπορικού περιβάλλοντος για τα γεωργικά προϊόντα, την ενίσχυση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης για τους ευάλωτους πληθυσμούς με κινητοποίηση χρηματοδοτικής στήριξης και αναβάθμιση της βιώσιμης παραγωγικής ικανότητας**.

Δεδομένου ότι η δημοσιονομική κατάσταση των οικονομιών είναι ήδη επιβαρυμένη από την πανδημική κρίση,ενώ με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, τα ευάλωτα ευρωπαϊκά νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κινδυνεύουν περισσότερο από επισιτιστική ανασφάλεια,

ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες ενέργειες στο πλαίσιο άμβλυνσης της επισιτιστικής απειλής σχεδιάζονται ειδικά για τα ευάλωτα ευρωπαϊκά  νοικοκυριά και τη διασφάλιση του επαρκούς γεωργικού εφοδιασμού;

2. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος εισροών, και ποιο το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων ειδικά για την Ελλάδα;

 

*https://www.consilium.europa.eu/el/policies/food-security-and-affordability/

**https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0133