Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Οι αγριόχοιροι προκαλούν φθορές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αυξάνεται και ο κίνδυνος για την εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, καθώς οι αγριόχοιροι αποτελούν τον κύριο μεταδότη αυτής της ζωονόσου. Μολονότι ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται σε ανθρώπους, υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί στα χοιροτροφεία, με ανυπολόγιστες ζημιές για τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε τοπικό επίπεδο υπό τη διεύθυνση των δασαρχείων δημιουργήθηκαν κυνηγετικές ομάδες, κυρίως στην περιοχή της Κασσάνδρας, ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός των αγριόχοιρων.

Δεδομένου ότι η πιο αποτελεσματική και οικονομική λύση για την καταπολέμηση των ζωονοσογόνων παραγόντων είναι ο έλεγχός τους στην πηγή, γεγονός που απαιτεί μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική προσέγγιση από τα ευρωπαϊκά κράτη που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες επενδύσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την κατανομή δημόσιων και ιδιωτικών πόρων,

ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού και ποιο είναι το συνολικό ύψος τους και το ποσοστό απορρόφησής τους από την Ελλάδα;

2. Ποια είναι η θέση της ως προς τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής προσέγγισης από τα ευρωπαϊκά κράτη αναφορικά με την πρόληψη και τον έλεγχο παθογόνων παραγόντων σε επίπεδο ζωικών πληθυσμών και στη διεπαφή μεταξύ ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος;