Εδώ και τρία χρόνια, από 1/1/2019, το Σπήλαιο και το Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής είναι κλειστό για το κοινό λόγω εργασιών της συγχρηματοδοτούμενης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το σπήλαιο Πετραλώνων αποτελεί ένα μεγαλειώδες μνημείο της Φύσης και, συγχρόνως, ένα αρχαίο μνημείο εξαιρετικής σπουδαιότητας, αφού μέσα σε αυτό βρέθηκαν απολιθωμένο ανθρώπινο κρανίο, κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς και παλαιοντολογικά λείψανα που χρονολογούνται περίπου πριν από 600.000-300.000 χρόνια. Πρόκειται, δηλαδή, για μία από τις ελάχιστες αρχαιολογικές θέσεις αυτής της ηλικίας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το ανθρώπινο κρανίο που βρέθηκε άριστα διατηρημένο στο εσωτερικό του, γνωστό ως κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων», αποτελεί το αρχαιότερο ανθρώπινο λείψανο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα σημαντικότερα παλαιοανθρωπολογικά κατάλοιπα της Ευρώπης.

Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν χώρο μείζονος αρχαιολογικής σπουδαιότητας, ερωτάται η Επιτροπή

1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για την πορεία του συγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου έργου;

2. Υπάρχει πρόβλεψη για παράταση του προγράμματος και διάθεση επιπλέον κονδυλίων ή ενδεχομένως δυνατότητες χρηματοδότησης από νέα προγράμματα κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες ώστε να καταστούν το Σπήλαιο και το Μουσείο επισκέψιμα;