Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης  E-002345/2023, 

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών διανομής στους κλάδους της εστίασης και των ταχυμεταφορών τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην απασχόληση πλήθους εργαζομένων, οι οποίοι οδηγώντας συνήθως δίτροχα οχήματα σε δύσκολες συνθήκες, συχνά υπό ακραία καιρικά φαινόμενα ή κυκλοφοριακή συμφόρηση, κινδυνεύουν διαρκώς από τροχαία ατυχήματα[1]. Σύμφωνα με δήλωση του αντιπροέδρου του σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Θεσσαλονίκης, το τελευταίο διάστημα μόνο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν 61 θάνατοι[2]. Επιπρόσθετα, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν οδήγησε την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος να απευθύνει έκκληση προς αποφυγή των παραγγελιών και μεταφορών προϊόντων για όσο διαρκεί ο καύσωνας, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, ενώ στην Ελλάδα αποφασίστηκε υποχρεωτική παύση εργασιών 12.00-17.00 σε περιοχές με επικίνδυνη θερμική καταπόνηση[3][4].

Δεδομένου ότι στο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 υιοθετείται το «Όραμα για μηδενικές απώλειες» για τη μείωση των σχετιζόμενων με την εργασία θανάτων εντός της ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

 • 1.Τι στοιχεία έχει υπόψη της για την έκταση του προβλήματος στα ευρωπαϊκά κράτη;
 • 2.Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για τη νομοθετική αντιμετώπισή του και την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της διανομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Κατάθεση:25.7.2023

 • [1] https://www.cnn.gr/ellada/story/367948/tragodia-sti-lamia-nekros-19xronos-dianomeas-meta-apo-troxaio , https://kriti360.gr/dyo-akomi-nekroi-stin-asfalto-skotothike-dianomeas-i-ch-quot-karfothike-quot-se-mantra-eikones/
 • [2] https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1442224/thessaloniki-pos-egine-to-frixto-thanatiforo-troxaio-stin-tsimiski-motoporeia-dianomeon
 • [3] https://www.ertnews.gr/eidiseis/ellada/eeke-stiriksi-ton-dianomeon-stis-synthikes-tou-kaysona/
 • [4] https://www.makthes.gr/telos-sta-delivery-logo-kaysona-655404

Απάντηση του κ. Schmit εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4.9.2023)

1. Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα, η ΕΕ συλλέγει στοιχεία σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα από όλα τα κράτη μέλη[1]. Στο σύνολο της ΕΕ-27, για το 2020 έχουν δηλωθεί 10 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που εμπίπτουν στον κλάδο «53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες»[2] της NACE αναθ. 2, ενώ το 2019 και το 2018 είχαν δηλωθεί 5 και 7 αντίστοιχα. Κανένα από αυτά δεν δηλώθηκε από την Ελλάδα. Στα ελληνικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς υπαλλήλους (όχι αυτοαπασχολούμενοι με υπαλλήλους· οι περιπτώσεις αυτοαπασχολουμένων είναι προαιρετικά στοιχεία). Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να δηλώνονται σε άλλους κλάδους της NACE, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να τις αναγνωρίσουμε[3].

2. Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ[4], οι εργοδότες υποχρεούνται να αξιολογούν όλους τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία όσον αφορά τους εργαζομένους τους και να λαμβάνουν προληπτικά και προστατευτικά μέτρα· αυτό αφορά και τους διανομείς. Επιπλέον, η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στηρίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ με πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές[5] —στις οποίες περιλαμβάνεται ο νέος οδηγός «Υψηλές θερμοκρασίες κατά την εργασία — Οδηγίες για τους χώρους εργασίας»— και μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, π.χ. στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας. Η σύσταση 2003/134/ΕΚ του Συμβουλίου[6] αποσκοπεί στο να βελτιώσει τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, οι οποίοι δεν καλύπτονται γενικά από την οδηγία‐πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ.

Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες [7] περιλαμβάνει μαχητό τεκμήριο σχέσης εργασίας το οποίο αντιμετωπίζει τον εσφαλμένο χαρακτηρισμό των ψευδώς αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων σε πλατφόρμες, ώστε να τους βοηθήσει να απολαύουν των δικαιωμάτων τα οποία θα είχαν ως εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στην εργασία.

 • [1] Για τη μεθοδολογία ESAW, βλ. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-12-102?language=el.
 • [2] Η NACE αναθ. 2 είναι η δεύτερη αναθεώρηση της «Στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων» (στα γαλλικά: «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne»)· βλ. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-ra-07-015?language=el
 • [3] π.χ. 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
 • [4] Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1) και συναφείς οδηγίες.
 • [5] Βλ.https://osha.europa.eu, π.χ. διάφορες κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία διαδικτυακής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνου (OiRA) και άλλα έγγραφα σχετικά με τις υπηρεσίες παράδοσης, την εργασία σε πλατφόρμα και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά την εργασία.
 • [6] Σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία στους αυτοαπασχολούμενους (ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 45).
 • [7] COM(2021) 762 final.