Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον κορωνοϊό καταγγέλλεται ότι εκδίδονται στη Βουλγαρία και
κυκλοφορούν εντός της ΕΕ. Συγκεκριμένα, στη Βουλγαρία, ο εμβολιασμός δε γίνεται σε εμβολιαστικά
κέντρα, αλλά από οικογενειακούς γιατρούς σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον, γεγονός που καθιστά
δυνατή την εμπορία πιστοποιητικών άνευ εμβολιασμού1.
Δεδομένου ότι η Βουλγαρία σημειώνει καθημερινά αρνητικά ρεκόρ θνησιμότητας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και καταγραφεί τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων COVID19, αφού είναι η χώρα με τους
περισσότερους «αρνητές», ενώ πλήθος πλαστών βουλγάρικων πιστοποιητικών εμβολιασμού έχουν
εντοπιστεί στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των
Ευρωπαίων, ερωτάται η Επιτροπή


1 Τί στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τον τρόπο διεξαγωγής των εμβολιασμών στη Βουλγαρία και
τη συμμόρφωσή της με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2021/953 της 14ης Ιουνίου 2021 σχετικά με
πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών
εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια της πανδημίας της COVID-19;


2 Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την καταπολέμηση της εμπορίας πλαστών
πιστοποιητικών εμβολιασμού;