Ιδιαίτερα προβληματική έχει καταστεί από την έναρξη της πανδημίας η εξυπηρέτηση πολιτών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων στα κτηματολογικά γραφεία της Θεσσαλονίκης και της Νεάπολης, όπου, λόγω του μειωμένου προσωπικού και ωραρίου, εκατοντάδες συνωστίζονται στα συγκεκριμένα γραφεία από τα ξημερώματα προκειμένου να πάρουν σειρά για να καταθέσουν αιτήσεις καταχώρισης μεταβιβάσεων και άλλων πράξεων. Από αυτές καταφέρνουν ελάχιστες να καταχωρηθούν εντός της ημέρας, γεγονός που σημαίνει εκ νέου μετάβαση και αναμονή των πολιτών στις ίδιες ουρές τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα την επίταση της ταλαιπωρίας τους και την ανασφάλεια των συναλλαγών(1).

Δεδομένου ότι, βάσει της απάντησης της επιτρόπου Μ. Γκάμπριελ σε σχετική ερώτησή μου με αριθμό E-000461/2021 για το συγκεκριμένο ζήτημα, «κατά την περίοδο 2014-2019, για έργα του προγράμματος "Ορίζων 2020" που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με σκοπό τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, οι συμμετέχοντες από τη Θεσσαλονίκη έλαβαν 8 εκατ. ευρώ», ενώ «το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" συγχρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 83,7 εκατ. ευρώ», ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς αξιοποιήθηκαν τα ανωτέρω κονδύλια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μέχρι σήμερα, για τη βελτίωση των υπηρεσιών των κτηματολογικών γραφείων;

2. Ποια ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να αξιοποιηθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για την περαιτέρω αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων;

Image removed.

(1)https://www.mynews.gr/ktimatologio-thessalonikis-istories-kathimerinis-trelas/

E-000439/2022

Απάντηση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.3.2022)

1. Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την περίοδο 2014-2020 συγ‑χρηματοδοτεί το Εθνικό Κτηματολόγιο με συνεισφορά της ΕΕ ύψους 83,7 εκατ. ευρώ. Παρόλο που, επί του παρόντος, το πλήρες κτηματολόγιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2023, η πρόοδος του είναι σημαντική. Το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης ανέρχεται στο 70%. Επιπροσθέτως, έχουν συσταθεί 47 κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα, από τα 92 που είναι προγραμματισμένα, αντικαθιστώντας τα παλαιά υποθηκοφυλακεία. Η πρόσληψη προσωπικού και οι εσωτερικές οργανωτικές ρυθμίσεις αποτελούν αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

 

2. Η σύσταση ενός σύγχρονου κτηματολογίου αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και η πρόοδός του παρακολουθείται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας. Η εφαρμογή του κτηματολογίου έχει στηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, από μία σύμβαση παροχής τεχνικής βοήθειας με την Παγκόσμια Τράπεζα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και, πιο πρόσφατα, από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που στηρίζει την ψηφιοποίηση των καταχωρήσεων και των πράξεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων.