Σύμφωνα με την έρευνα «Fit for the Future Cities: Πώς η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει τη βιώσιμη αλλαγή», η οποία πραγματοποιήθηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες για την ψηφιοποίηση των πόλεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζονται επείγοντα μέτρα προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία ο φιλόδοξος σχεδιασμός της Επιτροπής για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, μόλις 10% των πόλεων ανήκει στην κατηγορία «Front-Runner», 25% κατατάσσεται ως «Pathfinder» και ένα άλλο 25% αντιστοιχεί σε πόλεις που έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της ψηφιοποίησής τους και την εντάσσουν πλέον στις πολιτικές τους προτεραιότητες.[1][2]

Ενόψει τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Έχει υπόψη της τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την επίτευξη του στόχου της για δημιουργία 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030;

2.    Ποιο είναι το ύψος της διαθέσιμης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που μπορεί να αξιοποιήσει η Θεσσαλονίκη για την αποτελεσματικότερη εξέλιξή της σε έξυπνη πόλη και ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να συνδυαστούν προς αυτή την κατεύθυνση;

 

E-003796/2022

Απάντηση της κ. Ferreira εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.1.2023)

1. Η Επιτροπή στηρίζει την ευρωπαϊκή αποστολή για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις[1], στόχος της οποίας είναι 100 πόλεις και από τα 27 κράτη μέλη να μπορέσουν να καταστούν κλιματικά ουδέτερες έως το 2030. Η αποστολή «Πόλεις» θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 360 εκατ. EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»[2] για την περίοδο 2021-2023, ώστε να ξεκινήσουν οι πορείες καινοτομίας προς την κλιματική ουδετερότητα[3].

2. Η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της αποστολής «Πόλεις» και μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για να συμμετάσχει σε μεγάλης κλίμακας δράσεις καινοτομίας, πιλοτικά έργα και επιδείξεις. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος μέσω της ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών και συνεργειών με άλλα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και με τα διαρθρωτικά ταμεία[4]. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης διέθεσε χρηματοδότηση για τις έξυπνες πόλεις στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού 2021-2027. Το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή θα χρηματοδοτήσει επίσης δράσεις στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της διαχείρισης αποβλήτων, των αστικών πράσινων υποδομών και των βιώσιμων αστικών μεταφορών. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας θα χρηματοδοτήσει πράσινες υποδομές σε τοπικό επίπεδο και υποδομές αστικών μεταφορών. Οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης θα λάβουν 165 εκατ. EUR από το περιφερειακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα έχει δεσμεύσει 13 εκατ. EUR για την υλοποίηση του προγράμματος «Έξυπνες πόλεις» στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στη Θεσσαλονίκη· ο δε δήμος πραγματοποιεί ήδη εργασίες για την ανακαίνιση βασικών αστικών οδών, τον έξυπνο πολεοδομικό σχεδιασμό[5] και την ασφάλεια των μεταφορών. Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης ότι θα διαθέσει πρόσθετα κονδύλια στις ελληνικές πόλεις που συμμετέχουν στην αποστολή «Πόλεις».

 

[1]https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en

[2]https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en

[3]Συμπεριλαμβανομένων δράσεων καθαρής κινητικότητας, ενεργειακής απόδοσης και πράσινου πολεοδομικού σχεδιασμού.

[4]Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

[5]Για παράδειγμα, αποτελεσματικός φωτισμός της πόλης και εξοικονόμηση ενέργειας.

[1]    https://csrnews.gr/57219

[2]    https://www.businessnews.gr/epixeiriseis/texnologia/item/247228-molis-1-stis-10-ellinikes-poleis-einai-psifiaka-orimes