Το θεραπευτικό άγριο φυτό Primula, που χρησιμοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, απειλείται με εξαφάνιση λόγω παράνομης υπερσυγκομιδής. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Καστοριάς, στα σύνορα με την Αλβανία, οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά κατά την εαρινή περίοδο παράνομα εισερχόμενους από την Αλβανία, οι οποίοι ξεριζώνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες με σκοπό τη μεταφορά στη χώρα τους και την εξαγωγή προς πώληση. Τελευταία μάλιστα, συνελήφθησαν τέσσερα ατόμα που συνέλεξαν φυτά συνολικού βάρους 120 κιλών.

Δεδομένου ότι το φυτό εντάσσεται στο προστατευτικό πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με έλεγχο του εμπορίου τους, καθώς και της Σύμβασης της Ουάσινγκτον για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Προτίθεται να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου εξαφάνισης συγκεκριμένων ειδών, ιδίως με τη συμπλήρωση του κανονισμού ως προς την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες με υιοθέτηση επιπλέον περιορισμών ώστε να πιστοποιείται η νόμιμη συγκομιδή των άγριων φυτών που εισάγονται στην ΕΕ;
  2. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων προγράμματα ενημέρωσης για την ορθή συγκομιδή των άγριων θεραπευτικών φυτών και ενίσχυσης της δραστηριότητας συλλογής από κατοίκους ορεινών περιοχών των κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπό εξαφάνιση ειδών και η οικονομική ενίσχυση των κατοίκων των ορεινών περιοχών, οι οποίοι θα προσπορίζονται μέσω της συγκομιδής συμπληρωματικό εισόδημα;