Σε συνάρτηση με την υπόθεση για την οποία επέστησα την προσοχή της Επιτροπής στην ερώτηση αριθ. P-000905/2022 νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει τον Ρώσο ολιγάρχη Κωνσταντίν Μαλοφέεφ ότι παραβιάζει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι ο Μαλοφέεφ είχε χρηματοδοτήσει Ρώσους που προωθούν την αυτονομία της Κριμαίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ‘ο Μαλοφέεφ φέρεται ότι προσπάθησε να αποφύγει τις κυρώσεις των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας συνεργούς για να αποκτήσει με μυστικότητα πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν κατασχέσει εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των ΗΠΑ λόγω παραβίασης των κυρώσεων, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας’[1].

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

1.    Προτίθεται η Επιτροπή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τη χρηματοδότηση από την πηγή έως τους τελικούς αποδέκτες στην ανωτέρω υπόθεση, δηλαδή για τη λειτουργία του δικτύου Hellas Net TV κατά την περίοδο 2015-2018 στην Ελλάδα;

2.    Πότε προτίθεται η Επιτροπή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τα πρόσωπα που κατείχαν κορυφαίες οργανωτικές και διοικητικές θέσεις στο εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο και να τα κατονομάσει καθώς και για το κατά πόσον τα πρόσωπα αυτά συμμετείχαν μεθοδικά σε εκστρατείες παραπληροφόρησης δημιουργώντας φιλορωσικό μέτωπο στην Ελλάδα;

[1]     https://www.reuters.com/world/us-justice-department-charging-russian-oligarch-malofeyev-2022-04-06/

 

Απάντηση της κ. McGuinness εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (27.6.2022)

Όπως αναφέρεται στην απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση P-000905/2022[1], ο Konstantin Valerevich Malofeev υπόκειται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014[2] από τις 30 Ιουλίου 2014. Τα κράτη μέλη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνα για την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ερευνών για πιθανές παραβιάσεις των εν λόγω κυρώσεων. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Κατ’ αρχήν, η ΕΕ δεν αναγνωρίζει την εξωεδαφική εφαρμογή αλλοδαπής νομοθεσίας και την θεωρεί αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία τρίτων χωρών δεν εφαρμόζεται εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ συνεργάζεται στενά και συντονίζει τις κυρώσεις της με τους συμμάχους της, ιδίως με τις ΗΠΑ, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή τους.

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000905-ASW_EL.html

[2] Ενοποιημένο κείμενο: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0269-20211213&from=EN).