Σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο ευρωβαρόμετρο σχετικά με τον αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κρίση του κορονοϊού επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα τις κατέστησε περισσότερο εκτεθειμένες σε
κυβερνοεγκληματικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατρέχουν τον
κίνδυνο ηλεκτρονικής υποκλοπής τραπεζικών λογαριασμών (32%), ηλεκτρονικού «ψαρέματος» και
επιθέσεων που στοχεύουν στην απόκτηση του ελέγχου λογαριασμών ή στην κλοπή ταυτότητας
(31%), καθώς και από ιούς και κατασκοπευτικό ή κακόβουλο λογισμικό (29%). Σύμφωνα με το
ευρωβαρόμετρο, το 28% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήρθε αντιμέτωπο με τουλάχιστον ένα από
τα απαριθμούμενα είδη κυβερνοεγκλήματος*.


Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια στοχεύει ακριβώς στην ενίσχυση
της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι στις κυβερνοαπειλές ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν
πλήρως όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από έγκυρες και αξιόπιστες υπηρεσίες και ψηφιακά
εργαλεία, ερωτάται η Επιτροπή:


1 Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί αξιοποιώντας τα πορίσματα του ευρωβαρόμετρου για την
ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των μικρομεσαίων ευρωπαικών επιχειρήσεων;


2 Ποιο το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και
«Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 για την Ελλάδα και σε τι ποσοστό
απορροφήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα;