Η ομιλία μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ENVI

Αναθεώρηση της οδηγίας REDII σε REDIII. H οδηγία αφορά την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% στην ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ έως το 2030.