Ο χαιρετισμός μου ως συμπρόεδρος του EP Intergroup on ‘Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development' στην πρώτη συνάντηση για το 2022