Η ομιλία μου στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE)

Image removed.Ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson στο πλαίσιο της Επιτροπής Ενέργειας και Βιομηχανίας ITRE για τα επείγοντα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία.

Image removed. Η ΕΕ οφείλει να δράσει άμεσα με εθελοντικές κοινές παραγγελίες φυσικού αερίου, δημοσιονομικό χώρο για κρατικές ενισχύσεις και εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.