Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την έκθεση για την ευρωπαϊκή κατάσταση του κλίματος 2022 — Παρουσίαση από την υπηρεσία Copernicus Climate Change