Η ομιλία μου στo meeting της Επιτροπής ECON-ENVI

ECON - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ENVI - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων