Η ομιλία μου στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας