Δείτε την ομιλία μου στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) στις 18 Μαρτίου 2021