Η ομιλία μου στην Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Καρκίνου (BECA) 04.02.2021