Η ομιλία μου στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας(ITRE) του European Parliament