Οι περιορισμοί στις υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) είναι ένα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα και αυτοί οι περιορισμοί έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 Χωρίς αμφιβολία, οι περιορισμοί στα PFAS είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μελέτες έχουν συνδέσει ορισμένες ενώσεις PFAS με διάφορα ζητήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων αναπτυξιακών προβλημάτων, ηπατικής βλάβης, επιδράσεων στο ανοσοποιητικό σύστημα και ορισμένων τύπων καρκίνου. Ο περιορισμός της χρήσης PFAS σε καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασίες τροφίμων και βιομηχανικές εφαρμογές μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανθρώπινης έκθεσης σε αυτές τις δυνητικά επιβλαβείς ουσίες.

Η εξισορρόπηση του οικονομικού αντίκτυπου στις βιομηχανίες με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος είναι καίριας σημασίας.

Οι περιορισμοί PFAS είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βρεθούν και να προωθηθούν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Οι περιορισμοί μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτομία και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών υλικών και τεχνολογιών που να προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες αλλά με χαμηλότερους κινδύνους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας αγοράς για ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και να τονώσει την τεχνολογική πρόοδο.