Η νομοθεσία  για τις κρίσιμες πρώτες ύλες είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτουμε, καθώς χωρίς ασφαλή και βιώσιμη πρόσβαση στις απαραίτητες πρώτες ύλες, η φιλοδοξία να γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος κινδυνεύει. 

Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουμε ότι η κατασκευή τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας καθαρής εποχής μηδενικού άνθρακα στην ΕΕ είναι δυνατή μόνο εάν διασφαλιστεί η πρόσβαση σε σχετικές κρίσιμες πρώτες ύλες. Μεταξύ άλλων και με τη διαφοροποίηση των προμηθειών και την ανακύκλωση των πρώτων υλών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από εξαιρετικά συμπυκνωμένες προμήθειες από τρίτες χώρες και να ενισχυθούν οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και η ανάπτυξη στην κυκλική οικονομία.

Δεν μπορούμε να  εξασφαλίσουμε επαρκείς ποσότητες πρώτων υλών την επόμενη ημέρα στην ΕΕ, αν δεν υπηρετήσουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους στο ακέραιο. Και για να το επιτύχουμε, θα διατηρήσουμε τους όρους ανταγωνισμού σε ισότιμη βάση (ιδίως με την αντιμετώπιση των στρατηγικών αποθηκευτικών δυνατοτήτων) με την προώθηση της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών.

Εφόσον διασφαλίζεται η ασφαλής εξόρυξη, πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω με την απόκτηση πλεονεκτήματος από το πρόγραμμα InvestEU.

Χώρες όπως η πατρίδα μου, η Ελλάδα χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για την καταλυτική προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας της ΕΕ

Η δημιουργία της “Λέσχης Κρίσιμων Πρώτων Υλών” με βασικό πεδίο εφαρμογής την παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτού παγκόσμιου εφοδιασμού πρώτων υλών με μια ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση θα μπορούσε να ανοίξει την επόμενη μέρα για την παρουσία των κρίσιμων πρώτων υλών.