Διακομματική ομάδα ΕΚ με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Βιοποικιλότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη»

Συνδιοργάνωση Μαρία Σπυράκη

Συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Βιοποικιλότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη»