Η συνθήκη (ΝΡΤ) αποτέλεσε το σημαντικότερο διεθνές εργαλείο κατά του κινδύνου διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Η διάσκεψη του 2020 για την αναθεώρησή της θα πραγματοποιηθεί υπό προβληματικές συνθήκες λόγω έλλειψης προόδου στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΚΟΣΔ με το Ιράν, εικαζόμενων παραβιάσεών του από το Ιράν και επίσημων καταγγελιών της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασίλειου και της Γερμανίας που ενεργοποίησαν τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΚΟΣΔ.
Επιπλέον, η καταστρατήγηση του Μνημονίου της Βουδαπέστης από τη Ρωσία δυσχεραίνει την επίτευξη του πυρηνικού αφοπλισμού και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση σχετικά με τη Συνθήκη (TPNW). Ενόψει τούτων, το Συμβούλιο και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ καλούνται να μεριμνήσουν παραχρήμα για την επισημοποίηση της κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά τη διάσκεψη για την αναθεώρηση της ΝΡΤ, παρέχοντας στήριξη στις σχετικές δραστηριότητες. Τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλουν να ξεκινήσουν άμεσα συζητήσεις για τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση της συνθήκης (FMCT) προκειμένου να εξαλειφθεί ο πυρηνικός οπλισμός, ενώ όσα εξ αυτών δεν έχουν ακόμη υπογράψει την ΝΡΤ καλούνται να προσχωρήσουν σε αυτή.