Σύμφωνα με πλέον πρόσφατη μελέτη που παρουσιάστηκε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη, παρίσταται αναγκαία η αναβάθμιση του ρέματος του Δενδροποτάμου, αλλά και η χάραξη μιας συνολικής στρατηγικής για την επανένταξή του στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Ο Δενδροπόταμος αποτελεί ένα σημαντικό αστικό ρέμα, που προστατεύει από πλημμύρες το δυτικό τμήμα της πόλης της Θεσσαλονίκης και αποστραγγίζει μια μεγάλη λεκάνη απορροής, οι αρχές της οποίας βρίσκονται στον ημιορεινό όγκο, που πλαισιώνει ανατολικά και βορειοανατολικά την πόλη. Σημαντικό τμήμα του ρέματος αυτού έχει μετατραπεί σε κλειστό αγωγό για αρκετά χιλιόμετρα εντός του αστικού χώρου, ενώ και στα εναπομείναντα ανοιχτά τμήματα, το φυσικό έδαφος έχει αντικατασταθεί από τεχνητές επιφάνειες σκυροδέματος προκείμενου να επιτυγχάνεται η  μεταφορά των υδάτων προς τον Θερμαϊκό Κόλπο. Τα ύδατα που παροχετεύει το ρέμα προέρχονται από κατακρημνίσεις και από ανθρώπινες δραστηριότητες, που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του, με τη ρύπανση να είναι εμφανής ακόμη και δια γυμνού  οφθαλμού και την κακοσμία διάχυτη*.

Δεδομένου ότι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις των αστικών λυμάτων ανήκει στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής ερωτάται η Επιτροπή

  1. Τί στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τη ρύπανση του ρέματος Δενδροποτάμου;
  2. Ποιο το ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μπορούν να διατεθούν για την αναβάθμιση του Δενδροποτάμου και την επανένταξή του στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης;