8.3 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού κάθε χρόνο -ισοδύναμοι με 15,8 τόνους πλαστικού το λεπτό-
μπαίνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου, με το 90% αυτών να προέρχονται από 10 κύρια

ποτάμια και το 80% από μη επεξεργασμένα λύματα, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) που εκπόνησε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «CLAIM» (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in
European seas).*


Δεδομένου ότι τα πλαστικά απορρίμματα ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη
βιοποικιλότητα, την ανθρώπινη υγεία και επηρεάζουν σημαντικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός,
η αλιεία, η οστρακοκαλλιέργεια και η ιχθυοκαλλιέργεια, ερωτάται η Επιτροπή :


1.Τί στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τη ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων των μεσογειακών κρατών
μελών της;


2.Υπάρχουν κονδύλια που μπορούν να διατεθούν στα μεσογειακά κράτη για την αντιμετώπιση του
προβλήματος και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρύπανσης και ποιο το ύψος
τους, τόσο για την Ελλάδα όσο και συνολικά;
*https://www.epixeiro.gr/article/346841