Ολοένα και περισσότερες πόλεις ανακοινώνουν ή υλοποιούν έκτακτες υποδομές για το ποδήλατο
εξαιτίας της πανδημίας αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ήδη 37 από τις 94 μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι στιγμής υλοποιούν κάποια κατασκευή ποδηλατοδρόμου, ενώ έχουν
ανακοινωθεί 2.323,47 χιλιομέτρων νέων υποδομών σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων τα μισά
έχουν ήδη υλοποιηθεί.* Σε αυτό το πλαίσιο στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή λειτουργεί
ποδηλατόδρομος στην παλαιά παραλία και στη δυτική πλευρά της πόλης. Ωστόσο, ανεστάλη η
λειτουργία του προσωρινού ποδηλατόδρομου της λεωφόρου Κ.Καραμανλή και ανακλήθηκε η
δημιουργία ποδηλατοδρόμου στην Παπάφη**.
Δεδομένου ότι η λειτουργία χωριστών ποδηλατοδρόμων, ως μέτρο που συμβάλει ευθέως στην άμεση
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, υποστηρίζεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο(ΠΔΠ)
2021-2027, το οποίο έχει ως στόχο το 30% των δαπανών της ΕΕ να συμβάλει στους κλιματικούς
στόχους, καθώς και ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου μέτρου προϋποθέτει την ύπαρξη ενός
συνεκτικού και συνεχούς δικτύου ποδηλατοδρόμων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εξυπηρέτηση μεγάλων μετακινήσεων
ερωτάται η Επιτροπή:
1. Δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές αρχές να επαναπροσδιορίσουν το υπάρχον δίκτυο των
ποδηλατοδρόμων χωρίς να θιγεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότησή του και ποια προγράμματα μπορούν
να αξιοποιηθούν;
2. Ποιο το ύψος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων που μπορούν να διατεθούν για την
περαιτέρω αναβάθμισή του δικτύου με τη σύνδεση των ξεχωριστών ποδηλατοδρόμων;

*https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ellada/nei-podilatodromi-chiliometron-stin-e-e-ti-
ginete-stin-ellada/

**https://www.voria.gr/article/thessaloniki-pies-viosimes-astikes-metakinisis-ke-prasina-aloga

 

E-000871/2022

Απάντηση της κ. Ferreira, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.5.2022)

1.Κατά την περίοδο 2014-2020 το περιφερειακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στηρίζει δράσεις που σχετίζονται με την κατασκευή, τη βελτίωση και την επέκταση ποδηλατοδρόμων.Όσον αφορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης έχει εγκριθεί έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης.Σύμφωνα με τις αρμόδιες εθνικές αρχές το έργο εμπεριέχει δύο υποέργα: α) τη βελτίωση ποδηλατικής διαδρομής μήκους 1,65 χλμ., η οποία προβλέπει εργασίες αποκατάστασης ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες και β) την επέκταση της υφιστάμενης ποδηλατικής διαδρομής κατά 1,2 χλμ. στην οδό Παπάφη.Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών λήγει στις 16 Ιουνίου 2022 και στις 15 Ιανουαρίου 2023 αντίστοιχα.Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν αλλαγές στο πλαίσιο αυτό.Τα δίκτυα ποδηλατοδρόμων κατά μήκος της παλαιάς ακτογραμμής της Θεσσαλονίκης και της οδού Κ. Καραμανλή δεν αποτελούν μέρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

2.Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 προβλέπεται η δημιουργία ποδηλατοδρόμων στο πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας.Εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να αποφασίσουν τα ποσά που επιθυμούν να δαπανήσουν για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων με βάση τις ανάγκες που έχουν αποδεδειγμένα προσδιοριστεί.Στην περίοδο 2021-2027 η Ελλάδα ανέλαβε τη δέσμευση να εκπληρώσει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή που τέθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (30 %) και του Ταμείου Συνοχής (37 %).