Ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, Virginijus Sinkevičius στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων