Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων χρειάζεται ψηφιακές λύσεις. Σύμφωνα ⁦PwC από 60 δις € που διατέθηκαν στην ψηφιοποίηση για το κλίμα, μόλις 3,7 δις € πήγαν σε αναβάθμιση κτιρίων. Με την αναθεωρημένη οδηγία (EPBD) οφείλουμε να ελέγχουμε τα κράτη-μέλη.⁦