«Ζούμε πολύ θλιβερές μέρες και πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι μας το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την εντολή που έχουμε»

Image removed. Επιταχύνει τις ΑΠΕ το European Parliament

Image removed. Ορισμός περιοχών για fast-track ανανεώσιμες, άμεσα φωτοβολταϊκά στις στέγες