«Χρειαζόμαστε ηγεσία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δείξει ηγεσία τις επόμενες μέρες. Χρειαζόμαστε να γίνει για την Ευρώπη ό,τι χρειασθεί. Να υποστηρίξει τους πολίτες της, να υποστηρίξει τα νοικοκυριά, να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν»

https://fb.watch/gq5JTtg119/