Είναι άμεση η ανάγκη να ενισχύσουμε τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι εξίσου σημαντικό να υποστηρίξουμε την στρατηγική μας αυτονομία.

Σε αυτήν ακριβώς τη συγκυρία, πρέπει να παρέχουμε στην αγορά την σταθερότητα και προβλεψιμότητα με την νομοθεσία που συζητάμε σήμερα.

Υπό αυτή την έννοια,

Image removed. Όσον αφορά το ETS, στο οποίο ο εισηγητής Peter Liese έκανε εξαιρετική δουλειά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά έχοντας μαζί μας τον κλάδο της ναυτιλίας, με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και υποστήριξη για να επιτευχθούν καινοτόμες δράσεις και ο απαιτούμενος μετασχηματισμός το επόμενο διάστημα.

Image removed. Όσον αφορά το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση τηςEsther de Lange και του David Casa. Το Ταμείο καταφέρνει να στηρίξει τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη χωρίς να φέρει πρόσθετη επιβάρυνση στα νοικοκυριά, ενόσω η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται.

Image removed. Όσον αφορά το CBAM. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρη. Χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Χρειαζόμαστε αυτόν τον μηχανισμό σε σχέση με τις τιμές του άνθρακα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των εμπλεκόμενων τομέων. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζω τη δημιουργία του CBAM, καθώς και μια ρεαλιστική εφαρμογή του, όταν πρόκειται για τη σταδιακή κατάργηση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων σε συνδυασμό με μια ρεαλιστική λύση για τις εξαγωγές.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αύριο ψηφίζουμε και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Την ευθύνη μας!

Το πακέτο #FITFOR55 είναι ένα επικαιροποιημένο και πιο συνεκτικό πακέτο που εμμένει και υποστηρίζει στον συνασπισμό της Προέδρου Von Der Leyen.

Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας- που σήμερα παλεύουν με τις τιμές της ενέργειας- ότι στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα σε όλους αυτούς που επιχειρούν να προσπεράσουν τις αξίες της ΕΕ και ότι φέρνουμε σαφείς λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν και στεκόμαστε ενωμένοι προς την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.