Ο έλεγχος των τιμών του φυσικού αερίου στη χονδρική αγορά, όπως πρότεινε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Kyriakos Mitsotakis και η αναθεώρηση του μοντέλου διασύνδεσης των τιμών του ηλεκτρισμού με το φυσικό αέριο, οφείλουν να εξετασθούν εντατικά από την European Commission και τα αποτελέσματα να παρουσιασθούν άμεσα.