Η ΕΕ οφείλει να υποστηρίξει αυτούς που έχουν το προβάδισμα στην απανθρακοποίηση, η πατρίδα μου η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει να επενδύσουμε στην επιτάχυνση καινοτόμων τεχνολογιών για επέκταση αποθήκευση πράσινης ενέργειας.