Άμεση δράση με: Ευρωπαϊκή συλλογική παρέμβαση στις τιμές ενέργειας, επιτάχυνση στην ανάπτυξη δικτύων, υποδομών αποθήκευσης και ανανεώσιμων πηγών, δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για να ενισχύσουν νοικοκυριά - επιχειρήσεις.