Από την ομιλία μου στην Ολομέλεια του @europeanparliament #Strasbourg

"Shipments of waste"

Image removed. Ο κανονισμός για τη μεταφορά αποβλήτων αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, από τις επιπτώσεις των μη ορθών διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων.

Image removed. Ενισχύει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τις πρώτες ύλες, οι οποίες είναι το κύριο κλειδί για την επίτευξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ΕΕ.

Image removed. Τα απόβλητα, ιδίως ως πρώτες ύλες, θα μπορούσαν να ωφελήσουν την οικονομία.Mειώνοντας αφενός την εξάρτηση από πρωτογενή υλικά και παράλληλα οδηγώντας σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία.

Image removed. Η ΕΕ μπορεί να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην πράσινη μετάβαση, χρησιμοποιώντας την επιρροή και τα κίνητρά της για να προωθήσει μετασχηματιστικές αλλαγές, όχι μόνο στην ήπειρό μας, αλλά και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.